Bättre städning på sjukhus minskar risk för smitta

Sverige

Bättre städning på sjukhus minskar risk för smitta

Två människor har dött av
en farlig bakterie på sjukhuset i Växjö.
Flera andra har smittats av bakterien
och blivit sjuka.
Troligen har de smittats
när de varit på toaletten.

Läkaren Björn Bragée säger
att många sjukhus städas för dåligt.
Om sjukhusen städades bättre
skulle färre människor smittas av bakterier.

En ny undersökning visar att
en rejäl storstädning på sjukhus
minskar antalet smittade med hälften.

– Det här siffrorna är sensationella.
Tänk vad många som skulle slippa
bli sjuka om sjukhusen städades bättre,
säger Björn Bragée.


9 januari 2014