Socialdemokraterna vill spara pengar hos myndigheterna

Sverige

Magdalena Andersson är socialdemokraternas expert på ekonomi.
Foto: Henrik Montgomery/TT.

Magdalena Andersson är socialdemokraternas expert på ekonomi. Foto: Henrik Montgomery/TT.

Socialdemokraterna vill spara pengar hos myndigheterna

Om Socialdemokraterna vinner valet
vill de spara in pengar på
de 20 största statliga myndigheterna i Sverige.
Nästan 10 miljarder kronor ska sparas.
Det betyder troligen att det blir
färre jobb på myndigheterna.

Men Socialdemokraterna hoppas
att myndigheterna kan spara pengar
utan att tvinga personer att sluta.

Pengarna som sparas
vill Socialdemokraterna
istället använda till andra saker.

Pengarna ska bland annat användas
till skolan och på universiteten.
Men det kan också bli mer pengar
till kommunerna.

– Kommunerna kommer att behöva
mer pengar de kommande åren,
säger Magdalena Andersson.
Hon har hand om den
ekonomiska politiken
hos Socialdemokraterna.

8 Sidor/TT


10 januari 2014