Sverige

Anställda på Vattenfall kontrollerar dammen vid vattenkraftverket 
Suorva i Lule älv. Foto: Carl-Johan Utsi/TT.

Anställda på Vattenfall kontrollerar dammen vid vattenkraftverket Suorva i Lule älv. Foto: Carl-Johan Utsi/TT.

Vattenfall förlorade mycket pengar

I många år har det gått väldigt bra
för energiföretaget Vattenfall.
Svenska staten har tjänat många
miljarder på Vattenfall.

Men nu går det sämre.
Förra året blev det ingen vinst alls.
Vattenfall förlorade mer
än 15 miljarder kronor under 2013.
Staten får inga pengar alls av Vattenfall.

– Det har varit ett tufft år för oss,
säger Vattenfalls chef Öystein Löseth.

Vattenfall har sparat mycket
för att minska företagets höga kostnader.
Cheferna har bestämt att flera
tusen anställda måste sluta.

Att det går dåligt för Vattenfall
beror bland annat på dåliga affärer.
Vattenfall betalade alldeles
för mycket pengar när de köpte
det holländska företaget Nuon,
säger kritikerna.

Vattenfall är ett av Europas
största energiföretag.
Företaget äger kärnkraftverk,
vattenkraftverk, kolkraftverk
och vindkraftverk.
Det är svenska staten som äger Vattenfall.


5 februari 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?