Fler jobb i Sverige

Sverige

Fler jobb i Sverige

Arbetslösheten minskar i Sverige.
I februari i år var 8,5 procent
av svenskarna utan jobb.
Det är 404 tusen människor.
Det är 16 tusen färre arbetslösa
än samma tid förra året.

Arbetslösheten har minskat
i alla län utom Skåne.
Arbetslösheten är allra lägst
i Uppsala län.

8 SIDOR/TT


12 mars 2014