Sverige

Den som vårdar någon i familjen får för lite hjälp

Den som vårdar en gammal
förälder har rätt att få hjälp
av kommunen.
Det gäller också föräldrar som har
barn med funktionsnedsättning.
Regeringen har tidigare bestämt
att kommuner och landsting ska
ge ett bra stöd åt dem som hjälper
och vårdar någon i sin familj.
Men så har det inte blivit.
Det säger Riksrevisionen
som har undersökt saken.

Hjälpen är för dålig.
Det borde bland annat bli lättare
för en person att både kunna jobba
och hjälpa någon i sin familj,
skriver Riksrevisionen i en rapport.

8 SIDOR/TT


23 april 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?