Sverige

Fråga om tiggare

I flera städer i Sverige har det blivit
vanligt att människor tigger pengar.
De som tigger kommer ofta från
fattiga länder i EU.

Alla Väljare
fick en fråga från
läsaren Anette Karlsson.
Hon frågar vad politikerna ska göra
så att människor inte måste tigga.
Så här svarade partierna:

Socialdemokraterna

De som tigger måste få det bättre
i de länder de kommer från.
Vi vet att de har det dåligt
i sina hemländer.
Det är viktigt att Sverige säger ifrån
till ländernas ledare.

Moderaterna

Det är bra att människor får
röra sig fritt i EU. Men det är ett
problem att många tigger i Sverige.
Det kan hända att det finns
människor som tvingar andra att tigga.
Vi vet inte hur vi ska stoppa det
men vi håller på att undersöka det.

Miljöpartiet

Stora delar av Europa är fattiga.
Det finns också rasism som gör
att vissa behandlas sämre än andra.
Romer är en sådan grupp.
Vi vill att alla som kommer till Sverige
ska få sova på härbärge om de inte
har någonstans att bo.
Det ska inte bara gälla svenskar.
Vi vill också ge extra pengar så att
hemlösa från EU-länder ska få hjälp.

Folkpartiet

Många människor som tigger
kommer från Rumänien.
Landet måste ta hand om dem bättre.
De ska inte behöva åka till Sverige
och tigga för att få pengar till mat
till sina barn.

Centerpartiet

Vi vill inte förbjuda tiggeri.
Problemet är att vissa delar
av Europa är så fattiga.
Vi vill att EU betalar pengar
till fattiga länder.
Vi måste också tvinga länderna
att använda pengarna rätt.
Annars ska länderna straffas.

Sverigedemokraterna

Vi vill förbjuda människor att tigga.
Är man i Sverige utan att ha sökt om lov
så ska man lämna Sverige.
Det största problemet är Rumänien.
EU ställer krav på Rumänien
men landet följer inte kraven.

Vänsterpartiet

Kommunerna i Sverige borde
göra mer. Vi vill ge dem pengar
till att ordna bostäder, förskolor
och skolor åt familjer som tigger.
EU ska ge mer hjälp till fattiga
människor i Europa. De som är
fattiga ska få vara med och bestämma
hur pengarna ska användas.

Kristdemokraterna

När människor kommer hit
och tigger så beror det på
att de är fattiga och behandlas
dåligt. EU-länderna måste
ordna det bra för sina folk.
Så löser vi problemet
med att människor tigger.
EU kan hjälpa till med det.

Piratpartiet

Det är sorgligt att fattiga människor
tvingas att tigga för att klara sig.
Kommunerna måste se till att
alla har mat och någonstans att bo.

Poliserna ska absolut inte få
behandla tiggarna dåligt.
Det måste vara lagligt att tigga
och att skänka pengar.

EU ska hjälpa de fattiga länderna.

Skicka en egen fråga till politikerna


15 maj 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera