Sverige

Unga politiker blir ofta hotade

Många unga politiker blir hotade.
Det visar en undersökning
som radioprogrammet P3 Nyheter har gjort.
Mer än hälften av ungdomsförbundens
politiker säger att de har råkat ut
för hot, våld eller trakasserier.

De som är med i Sverigedemokraternas
ungdomsförbund råkar ut för flest hot.
14 av 15 unga SD-politiker säger att de blivit hotade.
De som är med i Vänsterpartiets ungdomsförbund
råkade ut för näst flest hot.

Det är fler män än kvinnor som blir hotade.
Väldigt få av de unga politikerna
anmäler hoten till polisen.

Att politiker hotas är dåligt för demokratin.
Det kan bli så att många unga slutar
med politik för att de blir hotade.

– Alla ska kunna vara med i politiken.
Det ska inte kännas farligt
eller obehagligt, säger experten Agneta Blom
på Örebro universitet.

122 unga politiker var med i undersökningen.

8 SIDOR/TT


6 maj 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?