Sverige

Fler farliga bakterier

Vanliga bakterier går att bota
med antibiotika.
Men det finns bakterier som inte
försvinner av antibiotika.
De kallas för resistenta bakterier.
Den sorten blir allt vanligare,
visar en ny undersökning
som Folkhälsomyndigheten har gjort.

MRSA är en av de farliga bakterierna
som ökar.
MRSA sprids bland annat
på sjukhus i Sverige.
Förra året blev tio tusen tusen svenskar
smittade av farliga bakterier.

Sjukhusen jobbar mycket för
att försöka stoppa bakterierna.
Ändå ökar de.
En förklaring är att många
länder ger mycket antibiotika
till djur som sedan blir kött.
Mycket antibiotika gör att bakterierna
blir starkare och farligare.

Världshälsoorganisationen, WHO,
säger att resistenta bakterier
är ett större hot mot människor
än sjukdomen aids var på 1980-talet.


10 juni 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?