Sverige

Hur ska jag få mer pengar i lön? Den frågan skickade Erik Carlsson till politikerna. Foto: TT

Hur ska jag få mer pengar i lön? Den frågan skickade Erik Carlsson till politikerna. Foto: TT

Hur ska jag få högre lön?

Flera läsare har skrivit till
Alla Väljare om pengarna
som personer med
funktionsnedsättningar får.
De skriver att pengarna inte räcker.
De vill ha en riktigt lön för att
jobba på daglig verksamhet.

En av dem som skrivit
är Erik Carlsson.
Han vill veta vad politikerna
tänker göra.

– Hur ska vi som har
handikappersättning
få högre lön, frågar Erik.

Sju av partierna i Sveriges riksdag
svarade på frågan.

Socialdemokraterna

Alla människor har rätt
att tjäna egna pengar.
Den som inte kan arbeta
på ett vanligt jobb kan få hjälp.
Det är viktigt att pengarna räcker
till det som människor behöver.

Moderaterna

Människor med funktionsnedsättning
får olika mycket pengar.
Det beror på hur mycket hjälp
personen behöver.
Man behöver inte betala skatt
på pengarna från staten.

Staten kan också betala en del
av lönen. Det är ett bra sätt
att få ett vanligt jobb.
Regeringen har bestämt att
företag som anställer personer
med funktionsnedsättning ska kunna
få mer pengar än tidigare.
Nu kan företagen få upp till
16 700 kronor från staten.
Förut var det 15 200 kronor.

Miljöpartiet

Vi har tyvärr inget lätt svar
på din fråga.
Det är lite olika för olika personer.
Om du jobbar på daglig verksamhet
är ersättningen väldigt låg.
En del som har handikappersättning
jobbar på andra sätt och får annan lön.

Ett tips är att prata med en förening
som jobbar med den typ av
funktionsnedsättning som du har.
Berätta hur det är för dig och fråga
om de kan hjälpa dig att få bättre lön.
Till exempel kan de be att få träffa
politiker och prata med dem.

Det är mycket viktigt och bra
att politiker får veta
vad som fungerar dåligt
och behöver ändras.

Folkpartiet

Folkpartiet vill att reglerna för
handikappersättning ska bli enklare.
Det viktigaste är att fler personer
med funktionsnedsättning får jobb.
Då får de riktig lön och mer pengar.
Vi vill göra det lättare för personer
med funktionsnedsättning att få jobb.

Vi vill att företagen lättare ska
få veta hur mycket pengar
de kan få av staten om en person
får jobb hos dem.
Vi vill ändra lönebidraget så att
det passar alla.
Det är också viktigt med
personlig assistent så att fler
får hjälp att jobba.

Centerpartiet

Om du kan få högre lön beror på
vad du arbetar med.
På vissa jobb kan du själv prata
med chefen om att få högre lön.
På andra jobb är det redan bestämt
när och hur mycket lönen ska öka.

Hur mycket pengar en person får
i handikappersättning beror på
hur mycket hjälp personen behöver
och hur mycket pengar personen behöver.
Personen slipper betala skatt på pengarna
den får i handikappersättning.

Sverigedemokraterna

Vi vill inte höja lönen eller ersättningen
för personer med funktionsnedsättning.
I stället vill vi att personer med
funktionsnedsättning ska ha ett bra liv
och kunna göra mycket saker.
Vi vill ge mer pengar till Sveriges
handikapporganisationer.
Vi vill att personer med funktionsnedsättning
ska få mer pengar för att kunna ha bil.

Vänsterpartiet

Eftersom människor är olika
måste man ha flera olika förslag.
Till exempel vill vi att det ska vara
lättare att få hjälpmedel.
De som vill byta från daglig verksamhet
till ett riktigt jobb måste få mer hjälp.
De som anställer personer med
funktionsnedsättningar ska få mer
pengar från staten än i dag.
Då kan vissa få högre lön.

Men det är inte politiker som
bestämmer löner.
Det ska fackföreningar göra
tillsammans med dem som anställer.

Kristdemokraterna har inte
svarat på Eriks fråga.

Läs fler frågor och svar

Skicka en egen fråga till politikerna


24 juni 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?