Sverige

Två privata skolor stängs

Två privata skolor i Göteborg
tvingas stänga.
Det har Skolinspektionen bestämt.
Skolorna heter Snitz grundskola
och Snitz gymnasieskola.
Det är barn som behöver särskilt
mycket hjälp som går
i de båda skolorna.

Men Skolinspektionen tycker
inte att de båda skolorna
klarat av sitt jobb.
Barnen som går i skolorna
har fått för lite hjälp.

Nu stängs de båda skolorna
i sex månader.
Skolorna kan få öppna igen
om felen rättas till.

Det är bara 14 elever som
går i de båda skolorna.


17 juni 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?