Sverige

Rullstolar är ett bra hjälpmedel. Foto: TT

Rullstolar är ett bra hjälpmedel. Foto: TT

Hanna skickade en fråga

En av Alla Väljares läsare
heter Hanna Björklund.
Hon har skickat en fråga
till politikerna.

– Vad gör ni för att funktionshindrade
ska kunna leva ett bättre liv?
skriver hon.

Sju av partierna i riksdagen
svarade.

Socialdemokraterna

En bra politik för funktionshindrade
är en viktig fråga som handlar om
rättvisa och jämlikhet.
Personer med funktionsnedsättning
ska ha samma möjligheter
som personer utan funktionsnedsättning.

Moderaterna

Det är viktigt att staten ger pengar
till personliga assistenter,
hjälpmedel, särskilda bilar och
tolkar på teckenspråk.
Det är viktigt att människor själva
ska få anställa sin assistent.

Det är bra att staten betalar
en del av lönen för människor
som inte kan ha ett vanligt jobb.
När vi varit i regeringen har vi
bestämt att de som anställer
människor med funktionsnedsättning
ska få mer pengar.
Nu kan de få 16 700 kronor
i månaden, förut var det
15 200 kronor i månaden.

Folkpartiet

Människor ska få bestämma själva
hur de vill leva.
Personlig assistent är viktigt
för många.
Det måste stå i lagen att människor
med funktionsnedsättning
har rätt till assistent.
Kommuner ska straffas
om de inte ordnar det.

Centerpartiet

Vi vill att bristande tillgänglighet
ska räknas som diskriminering.
Människor med funktionsnedsättning
ska få bestämma mer
om vilken hjälp de ska få.

Vi vill planera samhället så
att vardagen bli lättare för
människor med funktionsnedsättning.
Till exempel ska bussar och tåg
vara gjorda för alla.
Funktionsnedsättning ska inte
stoppa någon som vill
utbilda sig, arbeta, ha fritidsintressen
eller hålla på med politik.

Sverigedemokraterna

Handisam ska få mer pengar.
De ska berätta för företag
att de kan få pengar om de
anställer människor med
funktionsnedsättning.
Staten ska betala för
arbetsplatsanpassning.

Vänsterpartiet

Människor med funktionsnedsättningar
ska kunna leva på samma sätt
som andra.
Vi vill att det ska räknas som
brottet diskriminering om ett ställe
är svårt att ta sig in på
för någon med funktionsnedsättning.
Vi vill ändra lagen om stöd och service
så att människor kan få ha
mer hjälp av personlig assistent.
Det ska vara lättare att få hjälpmedel
och reglerna ska vara samma
i hela landet.

Kristdemokraterna

Alla människor har samma värde
och alla människor är olika.
Alla ska kunna vara med i samhället
och ha ett bra liv.
Personer med funktionsnedsättning
ska ha möjlighet att jobba.
Jobba gör att människor mår bra,
de får bestämma själva och
vara med i samhället.

Miljöpartiet svarade inte på frågan.

Läs fler frågor och svar

Skicka en egen fråga till politikerna


28 juli 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera