Sverige

Ett hus håller på att byggas. Men Krister undrar varför det inte byggs fler gruppbostäder. Foto: TT

Ett hus håller på att byggas. Men Krister undrar varför det inte byggs fler gruppbostäder. Foto: TT

Krister vill ha fler gruppbostäder

Krister Ekberg har en fråga
till politikerna.
Han undrar varför det byggs
så få gruppbostäder.
Alla Väljare skickade frågan
till partierna i riksdagen.
Sju partier svarade.

Socialdemokraterna

Det är kommunerna som ska
bygga gruppbostäder.
Det finns kommuner som inte
tar ansvar för det.
De använder pengarna till
andra saker.
Det är därför det inte finns
tillräckligt många gruppbostäder
i vissa kommuner.

Moderaterna

Det är kommunerna som ska
ordna lägenheter för människor
med funktionshinder.
De ska också ordna bostad
till dem som behöver särskild hjälp
eller har problem med droger.

Vi hoppas att fler kommuner ska få
möjlighet att bygga nya gruppbostäder.
För att hjälpa kommunerna
har regeringen bland annat gett
17 miljarder kronor extra
de senaste åren.

Miljöpartiet

Det är en svår fråga.
Det är olika i olika kommuner.
Ibland är det svårt att veta
hur många hus som behövs.
Det är dyrt att bygga nya hus.
Därför vill kommunerna inte bygga
mer än vad som behövs.
Men en kommun kan straffas
om de inte lyckas ordna gruppbostad
till den som behöver.

Det måste finnas tillräckligt många
gruppbostäder så att ingen måste vänta
på att få bo i en sådan.
Det är ju också bra att ha flera olika
ställen att välja på.

Folkpartiet

Kommunerna bestämmer över
vilka hus som ska byggas.
Tyvärr är många kommuner dåliga
på att bygga nya hus.
Folkpartiet tycker att kommunerna
ska bli bättre på det.

Centerpartiet

De senaste åren har det byggts
för få hus i Sverige.
Nu är det många som behöver
någonstans att bo i städerna.

Vi vill göra reglerna enklare
och låta folk satsa pengar på husen.
Då kan det byggas fler hus.
Det ska också vara lägre skatt
för företagen som bygger hus.

Men vi vill inte att staten ska ge
pengar till dem som bygger hus.
Bara dem som bygger hus för studenter,
för gamla och för personer med
funktionsnedsättningar
ska få pengar från staten.

Sverigedemokraterna

Tyvärr byggs det för få gruppbostäder
och för få bostäder totalt.
Många människor behöver
någonstans att bo.
Vi har många förslag som ska se till
att det byggs mer bostäder.

Vänsterpartiet

Alla människor ska ha rätt
till någonstans att bo.
Men i dag finns det inte
tillräckligt många hus och lägenheter
i många kommuner.

Vänsterpartiet vill bygga mer.
Vi vill att staten ska ge pengar
till dem som bygger hus
som är bra för miljön och där
det är billigt att bo.
Bostäderna ska fungera för
personer med funktionsnedsättning.
De som äger husen ska inte
få säga nej om en lägenhet
måste göras om.

Kristdemokraterna svarade inte
på Kristers fråga.

Läs fler frågor och svar

Skicka en egen fråga till politikerna


21 juli 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera