Sverige

Mer bråk i skolorna

Allt fler anmäler att de
blir illa behandlade i skolan.
Hittills i år har fler än tvåtusen
personer anmält skolor
till Skolinspektionen.
700 av dem skriver att de blivit
mobbade eller illa behandlade
i skolan.

Det blir allt vanligare med bråk
i skolorna.
Många elever känner
sig inte trygga i skolan.
Bråk och otrygghet är det vanligaste
problemet i svenska skolor,
säger Skolinspektionen.


24 juli 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera