Sverige

Hur ska ni stoppa fattigdomen?

Conny Bergqvist skickade
en fråga till politikerna.

– Vad vill ditt parti göra åt
fattigdomen i Sverige?
skriver han.

Här kan du läsa vad partierna
i riksdagen svarade.

Socialdemokraterna

Det är viktigt att människor
kan jobba och tjäna egna pengar.
Vi vill att kvinnor ska få
jobba heltid.
Då blir det färre fattiga barn.
Det ska finnas dagis på kvällar,
nätter och helger.

Det ska bli enkelt att byta jobb
eller utbildning mitt i livet.
Många jobb kräver lång utbildning.
Människor måste kunna lära sig
nya saker hela livet.

Vårt mål är arbete åt alla.
Kampen mot arbetslösheten
är den viktigaste kampen
för Socialdemokraterna.

Moderaterna

Det viktigaste vi gjort
under våra åtta år i regeringen
är det vi kallar arbetslinjen.
Fler människor kan i dag
leva på sin lön.
Det är genom att jobba
som människor får mer makt
över sina liv.
Den som har jobb får ett bra liv
med arbetskamrater och
möjlighet att skaffa hus eller lägenhet.

Vi har gjort mycket för att dem
som har svårast att få jobb.
Nystartsjobb, instegsjobb
och jobb som lärling
har hjälpt invandrare, ungdomar
och de som varit arbetslösa länge.

Vi vill göra det möjligt för fler att
spara pengar till framtiden.
Vi har sänkt skatten för arbete
med nästan fyra tusen kronor
för en vanlig familj.

Miljöpartiet

Det blir allt större skillnad
mellan rika och fattiga i Sverige.
Vi vill att det ska finnas en plan
för att färre barn ska leva
i fattiga familjer.

Vi vill hjälpa familjer
med bara en vuxen.
Skolan ska alltid vara gratis,
man ska inte behöva betala
för frukt eller resor.
Det ska finnas mer att göra
på fritiden som inte kostar.

Det är viktigt att skolorna är bra.
De som inte gjort klart skolan
har störst risk att bli arbetslösa.
Alla ska ha en chans att växa upp
och kunna ta hand om sig själva.

Värst är det för de vuxna
som inte kan få pengar för att de
är sjuka eller arbetslösa.
Vi vill se till att alla som inte
kan eller får arbeta ska ha rätt
till bättre hjälp med pengar.
Det kallar vi för arbetslivstrygghet.
Alla ska ha så mycket pengar
att de kan leva ett okej liv.

Folkpartiet

Sverige och Luxemburg är de
länder i Europeiska Unionen, EU,
där minst antal personer är fattiga.
Det har blivit en allt mindre del
av människor i Sverige som är fattiga.
Sveriges regering har
gjort ett bra jobb.

Men självklart ska vi fortsätta
jobba mot fattigdom i Sverige.
Det handlar bland annat om att
göra det lättare att få jobb.
Det är den viktigaste vägen
ur fattigdom.

Barn som är fattiga är
ett särskilt stort problem.
Folkpartiet har en plan
för att stoppa det.
Det handlar bland annat om
fler sommarjobb till ungdomar
och att familjer med barn ska
få hjälp att betala sina skulder.
Socialtjänsten ska kunna
ta pengar direkt från dem
som inte klarar av att betala
sina räkningar själv.

Centerpartiet

Det viktigaste är att människor
har jobb.
Ju fler som jobbar, ju mer pengar
har staten till att hjälpa dem
som inte kan jobba.

Det är små företag som skapar jobb.
Därför vill vi göra det lättare
att starta och ha företag.
Det ska vara billigare att anställa unga.

De som aldrig kommer
att kunna jobba
ska få den hjälp de behöver.
Vi vill att sjukförsäkringen
ska bli bättre.
Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan borde
jobba mer ihop.

Sedan 1980-talet har det blivit
större skillnad mellan rika och fattiga.
Det är för att ekonomin gått bra.
Lönerna stiger då.
Men till exempel familjer
med bara en förälder har det tufft.
De är fattiga om man jämför
med de rika.

Men jämfört med andra länder i EU
har Sverige väldigt lite fattiga.

Sverigedemokraterna

Sverige måste få bort arbetslösheten.
Sverigedemokraterna vill stoppa
invandrare från fattiga länder
från att komma hit och jobba.
Vi vill hjälpa unga genom
jobb som lärling och bättre
yrkeshögskolor.

De som har blivit av med sitt jobb
ska få bra hjälp.
A-kassan måste ge mer pengar.
Alla ska vara med i a-kassan.
Reglerna måste bli bättre för dem
som bara jobbar några timmar i veckan.

I dag går många jobb till arbetare
från andra länder.
De har sämre löner och sämre
villkor än svenska arbetare.
Det är fel och måste stoppas.
Om det finns jobb i Sverige
ska svenska arbetare ha dem
i första hand.

Vänsterpartiet

De senaste åren har allt fler
blivit utan hjälp när de haft problem.
Samtidigt har de rika blivit
allt rikare.
Vi vill i stället göra ett samhälle
där vi bryr oss om varandra.
Vi vill se till att allt fler får arbete.
Vi vill höja bidragen eftersom
det har blivit dyrare att köpa mat
och andra saker.

Kristdemokraterna

Det absolut viktigaste är att
människor får möjlighet till jobb.
Det är den bästa vägen
bort från fattigdom.
Men det måste finnas hjälp
till dem som inte kan jobba.

I dag är det 270 tusen fler
som har jobb än år 2006.
Det har blivit mindre fattigdom
sedan vi började i regeringen.
Det är vi stolta över.
Men det är ett arbete som måste
fortsätta och bli ännu bättre.


6 augusti 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera