Sverige

Den svarta lådan ordnar internet till datorn bakom. Foto: TT

Den svarta lådan ordnar internet till datorn bakom. Foto: TT

Frågor om internet

Flera läsare har skickat
frågor till politikerna
som handlar om internet.

– Vad tycker ni om förslaget
att ha gratis internet på torg,
i parker och andra platser
där många människor är?
frågar Bengt-Åke.

– Vad tycker ni om att
ländernas spioner kan
se vad vi gör på internet?
frågar Per.

– Jag och mina kompisar
är bra på att ta oss in i datorer.
Sedan berättar vi för den
som har datorerna om de är säkra.
Kan inte staten ha en dator
där vi kan öva oss på det
utan att bryta mot någon lag?
frågar Håkan.

Så här svarade partierna
i riksdagen på frågorna.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill att
staten undersöker förslaget
med gratis internet i alla kommuner.
Vi vill att det ska finnas om
två till tre år.
Vi tycker att alla ska kunna
använda internet.
Det är en demokratiskt rättighet.

Sveriges spioner behövs
för att skydda oss mot terrorister,
brottslingar och andra hot.
De flesta demokratiska länder
har spioner som behöver se
vad folk gör på internet.
Vi tycker att Sverige ska
fortsätta att ha det.

Det är alltid ett brott att ta sig
in i andras datorer utan lov.
Det är ingenting som vi vill
hjälpa människor med.

Moderaterna

Vi har inget förslag om
gratis internet.
Det är viktigt att tänka på
hur det blir för företagen
om kommunerna ordnar
internet gratis.
Vi vill inte säga till kommunerna
att de måste ordna gratis internet.
Någon måste betala för det,
frågan är vem.

Moderaterna sade ja till lagen
om spioner på internet.
Lagen är till för att Sverige
ska kunna stoppa terrorister
och brott som kan hota landet.
Vi tycker samma sak i dag.
Men det är viktigt att lagen
inte används på fel sätt.

Vi tycker inte att staten ska
hjälpa till med brottslighet.
Det är brottsligt att ta sig in
i andras datorer.

Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna svarade
inte på frågorna.

Miljöpartiet

Miljöpartiet svarade inte
på frågorna.

Centerpartiet

Vi tycker att det är bra
om gratis internet finns
där människor behöver det.
Men vi tycker att kommunerna
själva ska bestämma
på vilka platser det behövs
gratis internet.

Det kan behövas spioner
på internet men det är
viktigt att lagen används
på rätt sätt.
Människor ska känna sig
fria att skriva vad de vill
på internet.

Vi tycker inte att det är statens
jobb att ha datorer där folk
kan öva på att ta sig in.

Vänsterpartiet

Socialdemokraterna vill
undersöka gratis internet
och vi har inget emot att
det undersöks.
Men vi vet att organisationen
Sveriges kommuner och landsting
har sagt att det kan vara olagligt
att ge internet gratis.
Det kan vara dåligt för företagen
som säljer internet
och kanske inte är vad
kommunerna ska jobba med.

Vänsterpartiet har alltid sagt
att lagen om spioner
på internet är dålig.
Lagen säger att spionerna
kan se allt som händer
på internet.
Vi tycker det är fel.
Spionerna ska bara kunna se
vad någon skriver om de tror
att den personen gjort ett brott.
Lagen måste göras om.

Vänsterpartiet tycker att
statens dator måste bli säkrare.
Då kan det vara bra att få hjälp
av folk som kan testa
säkerheten.
Staten ska göra skyddande
program och programmen
ska vara gratis.

Folkpartiet

Det är alltid fel att ta sig in
i andras datorer utan lov.
Det är inget som staten
ska hjälpa till med.
Men det finns skolor som
lär ut hur man skyddar sig
mot sådant.
Det är bättre att de som kan
mycket jobbar på de skolorna.

Folkpartiet svarade inte
på de andra frågorna.

Kristdemokraterna

Just nu är det osäkert om
det är lagligt att kommunerna
ordnar gratis internet.
Det kan vara emot reglerna
som skyddar företagen.
Lagexperter måste undersöka
frågan.
Innan dess kan vi inte säga
ja eller nej.

Sveriges spioner är viktiga
för att skydda Sverige.
Det måste finnas hårda regler
som säger vad spionerna
får göra.
Sveriges spioner får jobba ihop
med spioner i andra länder
om det är bra för Sverige.
Vi vill inte ändra lagarna.

Det är viktigt att statens datorer
fungerar och är skyddade.
Staten måste skydda sina
medborgare.
Därför skulle det inte vara bra
om staten hjälpte människor
att lära sig hur de tar sig
in i datorer.

Läs fler frågor och svar


23 september 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera