Sverige

En sjuk person ligger i en säng på sjukhuset. Foto: TT

En sjuk person ligger i en säng på sjukhuset. Foto: TT

Frågor om vården

Hur ska sjukvården bli bättre?
Det undrar många väljare.
Här är fyra frågor som partierna
har fått svara på:

– Hur ska fattiga människor få
medicin? Vill ni att medicinen
ska bli gratis? frågar Maria.

– Hur ska en person veta
att den valt rätt vårdcentral
för att få den bästa vården?
frågar Sven.

– Jag har tröttnat på att
landstingen hyr in läkare
med extra höga löner.
Det kostar mycket pengar.
Vill ni få bort hyrläkarna?
frågar Mårten.

– Många äter dåligt och blir
alldeles för tjocka. Det är farligt.
Vad vill ni göra åt det?
frågan Åsa.

Så här svarar partierna:

Socialdemokraterna

Vi har inget förslag om gratis medicin.
Det finns redan en gräns för hur mycket
en person ska behöva betala.
Det är bra.
Det är viktigt att den som behöver
kan betala för medicinen senare.

Det är nästan omöjligt att veta
om läkarna på en vårdcentral
är bättre eller sämre
än på en annan vårdcentral.

Vi vill att det ska användas
så få hyrläkare som möjligt.
Hyrläkare kostar väldigt mycket.
Ibland behövs hyrläkare
så att inte de andra läkarna
får det alldeles för stressigt.

I Sverige blir det allt större skillnader
mellan människor.
De som är arbetslösa och fattiga
blir oftare sjuka.
Vi vill att det ska bli mer jämlikt.
Vi vill ha mer idrott i skolan
och lära människor att äta rätt.
Vi vill märka maten tydligare
så att det blir lättare att köpa
nyttig mat.

Moderaterna

Staten betalar redan en del
av vad medicinerna kostar.
Ingen människa som behöver
medicin ska behöva säga nej
på grund av pengar.

Det är bra att människor kan
välja vilken vårdcentral de går till.
I dag får människor vänta för länge
på att få vård.
Det är också stora skillnader
mellan olika delar av landet.

Det är landstingen som bestämmer
om hyrläkare.
Vi tror att det behövs hyrläkare.
Men det kan vara jobbigt
för den som är sjuk att träffa
olika läkare varje gång.
Sjukhusen måste bli bättre på
att hitta personal och inte hyra
läkare lika ofta.

Politiken för bättre folkhälsa
ska hjälpa människor att ta ansvar
för hur de själva mår.

Miljöpartiet

Vi tycker inte att medicinen
ska bli gratis.
Men alla som behöver medicin
ska få det.
Landstingen måste bli bättre på
att se till att vården är lika bra
i hela landet.

Det ska inte vara så att du själv
måste välja rätt vårdcentral
för att få bra vård.

Det finns inte tillräckligt många läkare.
Därför behövs hyrläkare.
Men det kostar mycket.
Vi vill att regeringen pratar med
landstingen för att se till
att hyrläkare inte behövs.
Det ska finnas en grupp läkare
som kan hoppa in och jobba
där det behövs.

Vi behöver satsa mer på folkhälsa.
Sverige ska ha en lag om folkhälsa.
Vi måste tänka på hur politikernas
beslut påverkar folkets hälsa.

Centerpartiet

Det finns redan ett bra skydd
så att ingen ska behöva betala
mycket pengar för medicin.
Alla ska ha rätt till den medicin
de behöver.

Alla vårdcentraler ska ge bra vård.
Den som är missnöjd med en
vårdcentral ska självklart
kunna byta.

Läkare som hyrs in har väldigt
höga löner.
Vi vill ha färre hyrläkare och fler
läkare med fast jobb.
Men läkare är bra på olika saker
och ibland behöver man hyra in
en läkare så att alla får rätt vård.

Det är viktigt med information
om vad som finns i maten.
Då kan människor själva
bestämma vad de vill äta.

Sverigedemokraterna

Ingen ska behöva betala mer
än 1 800 kronor per år
för medicin.
Alla över 85 år ska få gratis
sjukvård.
Om färre invandrare kommer hit
så har vi råd med det.

Vi vill att staten ska ta hand om
delar av vården av allvarliga
sjukdomar som cancer.
Då blir det lika bra vård i hela landet.

Vi vill använda 400 miljoner kronor
för att utbilda fler läkare i Sverige.

Många människor vet inte hur de
ska ta hand om sig själva.
Barn ska börja med idrott redan
när de är små.
Det ska bli mer idrott och fler
friluftsdagar i skolan.

Vänsterpartiet

Alla under 18 år ska få
gratis medicin.
Det är viktigt eftersom det finns
massor med barn som lever
i fattiga familjer.
Vi vill att medicinen för vuxna
ska bli billigare, till exempel
genom att staten köper in
all medicin.

Vänsterpartiet är emot
att alla ska välja vårdcentral.
Vi tror att det är bra för företagen
men inte för dem som är sjuka.
Just nu är det svårt att göra vården
bättre på grund av alla olika
företag som finns.

Vänsterpartiet vill inte ha
hyrläkare.
Lönerna för hyrläkare är olika
men ofta väldigt höga.

Vänsterpartiet vill följa de mål
som FN har gjort.
Ett mål är att människor ska äta
hälften så mycket socker som i dag.
För att klara målen föreslår vi en
extra skatt på socker.

Kristdemokraterna

Det finns ett skydd som betyder
att du som mest betalar
2 200 kronor per år för medicin.
Resten betalar landstinget för.
Om du absolut inte har råd att
betala din medicin får du prata med
socialtjänsten.

Alla vårdcentraler och sjukhus ska
vara bra.
Välj den vårdcentral där du tycker
att personalen är trevlig.

Det är landstingen som bestämmer
om läkarna.
Vi vet att hyrläkare kostar väldigt
mycket pengar.
Det kan vara jobbigt för den som
är sjuk att träffa nya läkare varje gång.
Landstingen vill anställa fler läkare.

Alla som jobbar med sjukvård
ska prata om hälsa, vad man äter
och att det är viktigt att röra på sig.
Skolan ska också göra det.
Idrottsklubbar försöker få fler
att röra på sig.

Läs också:

Hur vill ni göra vården bättre?
Hur ska tandvården bli bättre?
Hur ska gamla få bättre vård?


12 september 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera