Sverige

En sköterska tar hand om en gammal människa på ett hem. Foto: TT

En sköterska tar hand om en gammal människa på ett hem. Foto: TT

Hur ska gamla få bättre vård?

Hur ska ni göra vården
av gamla bättre?
Det undrar Caroline Stina.
Läs här vad partierna svarar.

Socialdemokraterna

Det behövs mer pengar till vården
av gamla.
Det behövs mer personal som
jobbar med det.
Vi behöver göra extra mycket för
de gamla som är mycket sjuka.
De skickas ofta runt mellan sjukhus,
vårdcentraler och boende.
De mår dåligt av det.

Moderaterna

Det ska vara olika vård
för olika personer.
Vi vill att de gamla ska få
välja över hur de vill bo.
Vi har gjort så det finns fler
alternativ att välja på.

Regeringen har gett mer pengar
till kommuner och landsting
för att kunna ge bättre vård.
Regeringen gav 17 miljarder kronor mer
till kommuner och landsting
mellan 2010 och 2012.
Sedan 2006 har kommunerna
fått 30 miljarder kronor.
Det betyder 25 procent mer.

Det finns idag nästan
30 tusen kronor mer per person
i äldreomsorgen
än för åtta år sedan.
Vi vill fortsätta att satsa på
bättre vård och omsorg.

Miljöpartiet

De som jobbar med sjukvård
måste lära sig mer om gamla.
De gamla ska inte behöva vänta länge
på sjukhuset när det går att
ge dem vård på ett bättre sätt.

Centerpartiet

Vi vill göra mer för att de gamla
inte ska börja må dåligt.
De som ofta går till vårdcentralen
ska få träffa samma sjuksköterska
som hjälper dem.
Vi vill att vården ska vara för alla
och att människor inte ska
behöva vänta så länge på vård.

Vänsterpartiet

De gamla har fått det sämre
och sämre.
Vi vill ge mer pengar till vården
av gamla.
Fler ska jobba med att ta hand om
gamla med dåligt minne.
Det ska bli 10 tusen fler
undersköterskor som jobbar med
gamla.

Företag som vill tjäna pengar
ska inte få pengar av kommunen
för att ha hem för gamla.
Varje krona från skattepengarna
ska användas till att göra
vården bättre.

Vi vill ta bort lagen LOV
som handlar om att alla ska få välja
äldreboende.
Lagen har lett till att många hem
för gamla har sålts till företag.

Kristdemokraterna

Kommunerna och landstingen
måste jobba ihop så att
gamla människor får den bästa
vården och omsorgen.
På många ställen får de gamla
dålig mat.
Staten kommer att ge kommunerna
pengar för att ordna bättre mat.

Många gamla som bor kvar
hemma känner sig ensamma
och otrygga.
Vi har sett till så att det ska bli
lag på att alla över 85 år
som redan får hjälp från hemtjänst
ska ha rätt att flytta till
ett hem för gamla människor.

Läs fler frågor och svar


10 september 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera