Sverige

När ska samhället bli till för alla?

Anna Myrén skickade en fråga
till Alla Väljare.
Hon tycker att politikerna
glömmer bort att samhället
ska vara för alla.

– När politiker pratar om
tillgänglighet handlar det
ofta om hjälp till dem
som har svårt att röra sig.
Jag kan komma upp för
en trottoarkant.
Men jag kan inte läsa vart
jag ska eller var jag är.
Kommer politikerna att
prata om den frågan?

Sju av partierna i riksdagen
svarade på Annas fråga.

Socialdemokraterna

Vi vill jobba mer med
att göra samhället tillgängligt.
Då är det viktigt att vi tänker på
det du berättar om.
Tillgänglighet handlar inte bara
om trottoarkanter och andra
fysiska hinder.

Moderaterna

Alla har ansvar att göra det
lättare för människor
att vara med i samhället.
Regeringen vill ge människor
möjlighet att bli mer fria
och självständiga.
Vi vill göra lagen LSS ännu bättre.

De som jobbar med personer
med funktionsnedsättningar
ska hjälpa dem
att bestämma själva om sitt liv.
Då mår personen bättre
och behöver inte bli tvingad
att göra saker.

De senaste åren har också
Hjälpmedelsinstitutet
jobbat mycket med att hitta
ny teknik som hjälper
personer som har svårt att lära sig.

Miljöpartiet

Ett bra samhälle måste vara
till för alla som bor där.
Regeringen har gjort en ny lag
som säger att det är ett brott
att ha lokaler där inte alla kan vara.
Lagen är viktig.
Men vi vill att lagen ska bli
ännu bättre.

Samhället måste lära sig mer om
hur det är för personer
med olika funktionsnedsättningar.
Alla måste kunna få
information från staten.

Lärarna måste lära sig mer om
hur olika elever lär sig bäst.
Då kan elever med
funktionsnedsättningar få bättre hjälp.
Personalen som jobbar på hem
för människor med
funktionsnedsättningar
måste också ha bättre utbildning.

Folkpartiet

Folkpartiet håller med dig om
att det är viktigt att tänka på
människor som har svårt att lära sig.
Ibland blir de människorna
bortglömda.
Det är inte okej.

Regeringen har gjort en ny lag
om att det ska vara ett brott
att ha lokaler där inte alla kan vara.
Lagen gäller också för människor
med funktionsnedsättningar
som inte syns.

Centerpartiet

Vi ska ha ett samhälle som är
till för alla!
Centerpartiet har jobbat mycket med
den nya lagen som säger
att det är ett brott att ha lokaler
som inte passar alla.

Kultur, fritidsintressen och skola
måste också passa alla.
Centerpartiet har till exempel
länge jobbat för att människor
som har gått i särskola ska kunna
fortsätta studera efter gymnasiet.

Vänsterpartiet

Människor med funktionsnedsättningar
ska kunna vara med i samhället
på samma sätt som alla andra.
Därför vill vi göra lagen om
tillgänglighet ännu hårdare.
Vi vill också ändra lagen LSS
så att fler människor får rätt till
en personlig assistent.

Vänsterpartiet vill att alla ska
kunna ha ett jobb.
Vi har en plan som gör det
lättare för människor
med funktionsnedsättningar
att jobba och tjäna egna pengar.
Vi vill satsa flera miljarder kronor
på det.

Kristdemokraterna

Du har alldeles rätt i
att många glömmer bort
funktionsnedsättningar
som inte syns.
Tyvärr finns det mycket kvar att göra
för att samhället ska passa alla.

En del problem kan bli mindre
med hjälp av ny teknik.
Det kommer nya hjälpmedel hela tiden.
Människor behöver hjälp
med olika saker
men det finns många bra hjälpmedel
på landstinget.

Sverigedemokraterna
svarade inte på frågan.

Läs fler frågor och svar.


1 september 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera