Sverige

Det kostar pengar att åka på den nya bron utanför Motala. Foto: TT

Det kostar pengar att åka på den nya bron utanför Motala. Foto: TT

Tre frågor om skatter

Partierna har fått svara
på några av läsarnas frågor
om skatter.

– Kan ni inte sänka skatten
på elen som vi använder hemma?
frågade Kurt.

– Varför finns ingen skatt
på båtar som används på fritiden?
frågade Britt.

– Ska det kosta pengar att åka
på alla vägar i Sverige?
Utanför Motala där jag bor
ska det snart bli extra skatt
på en nybyggd väg.
Jag åker på vägen varje dag.
Innan jag blir pensionär
kommer jag att ha betalat
nästan 100 tusen kronor
för att åka på vägen, skrev Emma.

Så här svarar partierna:

Socialdemokraterna

Vi kan inte sänka skatten på el.
Vi behöver pengarna för att ordna
fler jobb och bättre skola och vård.

Vi vill inte ha skatt på båtar.
Bilar måste betala skatt för att
det kostar att ta hand om vägar.
Men båtarna kostar inte.
De betalar själva för platsen
när de stannar i en hamn.
Det skulle kosta mer att
samla in skatten
än vad vi får in.

Vi tycker att det är dåligt
med extra skatt för att köra
på vissa vägar.
När politikerna i riksdagen
pratade om det
sa vi att det var en dålig idé.
Men nu är det tyvärr så här.
Vi tycker att det är bra med avgift
i städerna för att inte så många
ska köra där.
Men det är statens pengar
som ska betala för nya vägar.

Moderaterna

Regeringen bestämde i juni
att det ska undersökas
hur skatten på el fungerar.
Kanske ska skatten vara lägre
för att göra det lättare för företag.
Undersökningen ska vara klar
hösten 2015.

Var tredje vuxen i Sverige
åker båt på sommaren.
Det finns 880 tusen båtar.
Att börja med en särskild skatt
på fritidsbåtar är en politik
som skulle förstöra mycket
för dem som åker båt.
Tvärtom borde vi göra så att fler
kan vara ute i vår fina natur.

I många länder kostar det pengar
att åka på vägarna.
Pengarna används till att göra
nya vägar och att styra
var bilarna ska köra.
Det tycker vi är bra.
Riksväg 50 mellan Motala och Mjölby
kostar cirka 1,7 miljarder att bygga.
Bron ska betalas av dem
som åker på den.
Det ska kosta fem kronor för bilar
och 11 kronor för lastbilar.

Miljöpartiet

Vi vill inte sänka skatten på el.
Vi vill sänka skatten för
små företag och höja skatten
på sådant som smutsar ner miljön.

Vi har inte föreslagit någon skatt
på båtar.
Men det behövs skatter på utsläpp
som smutsar ner miljön
och gör så att klimatet ändras.

Vi tycker inte att det ska vara skatt
för att åka bil på vägarna.
Men vi vill ha en särskild skatt
för lastbilar.
Även lastbilar från andra länder
ska betala.

Folkpartiet

De närmaste åren kommer vi inte
att kunna sänka några skatter.
Men om vi får råd längre fram
tycker vi att det är bättre
att sänka skatten för dem
som jobbar.
Vi vill inte sänka skatten på el.

Den som köper en båt
betalar redan skatt på båtens pris.
Det är också skatt på bensinen.
Vi tycker att det räcker.
Särskilda skatter ska finnas
på sådant som är farligt,
till exempel tobak.
Vi tycker att det är bra att den
som vill köpa båt
ska kunna göra det.

De allra flesta vägar betalas
med statens pengar. Det är bra.
I år gav staten 522 miljarder kronor
till vägarna.
67 miljarder kronor extra kommer
från avgifter och skatter på vägarna.
Vi vill att det ska kosta pengar
att åka på flera nya vägar.
Då blir det mer pengar till att
göra bättre vägar i Sverige.

Vänsterpartiet

Nästan 40 procent av all el
i Sverige används i hus
och lägenheter.
Vi måste använda mindre el
för att inte förstöra miljön.
Då kan vi inte sänka skatten på el.

Vi tycker att det ska finnas skatt
på fritidsbåtar.
De som har båtar ska betala
för vad båtarna kostar.
Till exempel sjöräddning och
att båtarna skadar miljön.

Vi tycker att staten ska betala
för vägar och järnvägar.
Ibland kan kommuner och
landsting betala en del.
De som kör bil ska inte betala.
Men vi vill att lastbilar ska betala
eftersom de sliter mer på vägarna.
Vi tycker också att det är bra
med avgift så att inte lika många
kör bil i storstäderna.

Kristdemokraterna

Det är viktigt att alla försöker
använda mindre el.
Då är det bra med hög skatt.

Det har varit prat om skatt
på båtar men vi tror att det skulle
kosta mycket att samla in pengarna.
Staten skulle inte få så mycket pengar.

Det ska inte kosta pengar att åka
på alla vägar.
Men det finns avgifter för att köra
på några broar och vägar
som varit dyra att bygga.
Riksdagen bestämde 2010
att det skulle kosta pengar
att köra på Motalabron.
På det sättet är de som åker på bron
med och betalar för bygget.

Läs fler frågor och svar


10 september 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera