Sverige

Aida Hadzialic är Sveriges yngsta minister någonsin. Hon är 27 år gammal. Foto: Moa Candil

Aida Hadzialic är Sveriges yngsta minister någonsin. Hon är 27 år gammal. Foto: Moa Candil

Ministern svarar på läsarnas frågor

I början av oktober fick Sverige
en ny regering.
Alla Väljare har träffat en av
ministrarna i den nya regeringen.
Aida Hadzialic är minister för
gymnasieskolor och för
utbildning för vuxna.
Hon fick svara på frågor
från några läsare.

Många elever har frågat
om de nya betygen.
De skriver att det nya sättet
att ge betyg gör dem stressade.
De skriver att det är väldigt svårt
att få högsta betyg.

Vad tycker du det nya sättet
att ge betyg?

– De nya betygen har bara
funnits i några få år.
Först nu kan vi börja undersöka
vad som är bra och vad
som är dåligt med dem,
säger Aida Hadzialic.

– Jag tycker att det är viktigt
att betygen verkligen visar
vad eleverna kan.
Ibland tror jag att lärare ger
höga betyg fast eleverna
inte kan tillräckligt mycket.
Det behöver vi ändra på.

Socialdemokraterna vill att
det ska stå i lagen att alla unga
måste gå i gymnasiet.
Varför det?

– Regeringen vill att alla unga
ska gå i gymnasiet.
Nu behöver vi undersöka hur
vi bäst ordnar det.
Det kan vara genom en lag
eller på något annat sätt.

– Det är väldigt svårt att få jobb
om du inte gått gymnasiet.
Den som gått gymnasiet har
dubbelt så stor chans att få jobb
som den som inte har det.

– Vi måste ställa krav på ungdomarna.
Annars sviker vi dem.
Men vi måste också se till att skolorna
blir bättre, säger Aida Hadzialic.

Vad vill du säga till en 15-åring
som är väldigt trött på skolan
och vill gör något helt annat
än att gå gymnasiet?

– Jag vill säga att vi ska hjälpa dig
på alla möjliga sätt så att du
klarar av skolan.
Du behöver gå gymnasiet
för att kunna få jobb sen.
Det är viktigt för dig och för Sverige.

Elever på Folkhögskolan i Angered
vill veta vad regeringen ska göra för
att hjälpa invandrare med utbildning?

– Det är väldigt viktigt att invandrare
får rätt utbildning snabbt.
Då kan de snabbare få ett jobb.
Många invandrare har dessutom
lång utbildning från sitt hemland.
Vi måste bli mycket bättre på att
se till att betyg från andra länder
gäller i Sverige.

– Vi tror att det kan bli bra
om Komvux också lär ut
svenska för invandrare.
Då kan människor lära sig svenska
och samtidigt studera andra ämnen.
De kan plugga de saker
som ger jobb, säger Aida Hadzialic.

Text: Moa Candil

Läs en längre intervju med
Aida Hadzialic i tidningen 8 Sidor
nummer 46.


7 november 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera