Sverige

Var femte pojke får extra hjälp

Många elever i grundskolan
behöver extra stöd och hjälp
för att få godkända betyg.
Särskilt pojkar behöver det.
Var femte pojke som går i nian
får extra hjälp.
Bland flickorna är det var sjunde
som får extra hjälp.

Det är i årskurs nio som eleverna
behöver allra mest hjälp.
De behöver hjälp att klara betygen
så att de kan börja på gymnasiet.

Totalt är det 12 procent av alla
elever i grundskolan som får
någon typ av extra hjälp.
Det är lite mindre än förra året.
Då var det 14 procent som fick
extra hjälp.


13 november 2014

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?