Sverige

Stora skillnader på skolor för invandrare

Kommunernas kurser i
svenska för invandrare
brukar kallas för SFI.
De skolorna är väldigt olika
i olika städer.

Bara 20 procent av kommunerna
ordnar speciella kurser för
personer som har hög utbildning.
Bara 30 procent har kurser
för personer som vill lära
sig ett visst yrke.
Trots att det är just sådana
kurser som har fungerat bäst.
Personer som har gått
de kurserna har haft lättare
att få jobb än de som bara
har studerat på vanliga SFI.

I länen Jämtland, Kalmar
och Norrbotten är det sämst.
Där finns det nästan inga
sådana speciella kurser
på SFI. Det säger
nyhetsprogrammet Ekot.

8 SIDOR/TT


21 april 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?