Sverige

Färre blir dödade i Sverige

Färre har blivit dödade i Sverige de
senaste 30 åren.
Det säger organisationen
Brottsförebyggande rådet, BRÅ.

Mellan åren 1990 och och 1994
dödades i snitt 107 personer
av våld varje år.
Mellan åren 2010 och 2014
var det 80 personer varje år
som dog av våld.

Det vanligaste våldet i Sverige är
mellan män som slåss med varandra
i hus och lägenheter.
Och mäns som slår kvinnor.

Det finns flera orsaker
till att färre dör av våld.
En av orsakerna kan vara att
svenskar inte längre dricker
sig fulla på alkohol lika ofta
som förut.


10 december 2015

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?