Sverige

Gustav Fridolin

Gustav Fridolin är regeringens utbildningsminister. Vilhelm / TT

Sjätteklassare ska slippa nationella prov

De senaste åren har eleverna
i årskurs 6 fått göra
nationella prov i fem olika ämnen.
Proven är till för att lärarna
och experterna ska få veta
hur mycket eleverna lär sig
i skolan. Men proven har
inte fungerat som det var tänkt.
Många lärare har tyckt att
de tagit alldeles för mycket tid.
Den tiden skulle de annars
ha använt till undervisning.

– Lärarna har behövt använda
alldeles för mycket tid till
att ordna med de här proven
och rätta dem, säger skolminister
Gustav Fridolin.

Nu har regeringen bestämt att
sjätteklassarna ska slippa två
av proven. Det blir inga fler
nationella prov i samhällskunskap
och naturkunskap.
Men proven i svenska, engelska
och matematik blir kvar.

8 SIDOR/TT


14 januari 2016

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera