Kommuner fortsätter få pengar för ensamkommande

Sverige

flyktingbarn

Ett barn som flytt till Sverige. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Kommuner fortsätter få pengar för ensamkommande

Kommunerna i Sverige får betalt
av regeringen för att ta emot
ungdomar som flytt ensamma till Sverige.
Det kostar mycket.
Därför har regeringen sagt att
kommunerna ska få mindre
pengar för flyktingarna.

Men många kommuner har klagat
på regeringen. De säger att det
kostar mycket pengar att ta emot
ungdomarna.
Kommunerna behöver
hitta bra hem för dem.
Det är svårt att ordna billigare
bostäder och det kan ta lång tid.

Regeringen har lyssnat på kommunerna.
1 januari 2017 skulle kommunerna
börja få mindre betalt.
Men nu ändrar regeringen datumet
De hårdare reglerna börjar gälla
1 juli 2017 i stället.

Förra året flydde 35 tusen ensamma
barn och ungdomar till Sverige.

8 SIDOR/TT


31 augusti 2016