Statens kontrollant slutar

Sverige

Ulf Bengtsson

Ulf Bengtsson slutar på myndigheten Riksrevisionen. Foto: Izabelle Nordfjell / TT

Statens kontrollant slutar

Ulf Bengtsson slutar
på myndigheten Riksrevisionen.
Han skriver att han slutar för
att folk inte längre litar
på honom.

Det var i somras som det kom fram
att flera av dem som arbetar
på Riksrevisionen hade gjort
allvarliga fel.
De hade bland annat låtit
regeringens folk påverka
Riksrevisionens arbete.
Då slutade Susanne Ackum
som var chef för Riksrevisionen.

Riksrevisionen har ett mycket
viktigt jobb. Deras experter
ska kontrollera
hur staten sköter sitt jobb.
De ska kontrollera att staten
använder skattebetalarnas
pengar på rätt sätt.

Andra ska inte kunna påverka
eller bestämma hur
Riksrevisionens kontroller ska göras.
Men var precis vad som hade hänt.
Flera chefer på Riksrevisionen
har låtit andra påverka deras jobb.


31 augusti 2016