Fler självmord bland unga flyktingar

Sverige

Fler självmord bland unga flyktingar

Många barn och ungdomar
har kommit ensamma till
Sverige som flyktingar.
De flesta har kommit
från landet Afghanistan.

Många har det väldigt svårt.
De är rädda att inte få
tillstånd att stanna i Sverige.
Många mår dåligt.

Förra året tog tolv
unga flyktingar livet av sig.
De flesta av dem var
unga män från
Afghanistan.

Antalet självmord bland
unga har ökat mycket
de senaste två åren.
Det visar en undersökning
som Socialstyrelsen har gjort.


20 februari 2018