Mer rättigheter till barn på hem

Sverige

Anna Karin Hildingson Boqvist arbetar på Barnombudsmannen. Foto: J Malmström/TT

Mer rättigheter till barn på hem

Barn som inte kan klara
sig i samhället kan tvingas bo
på något av statens ungdomshem.

En del är dömda för brott,
har tagit droger eller har
någon psykisk sjukdom.
På hemmen kan barnen bli inlåsta
i små rum om de är
våldsamma.

I dag får barn och unga låsas
in i högst 24 timmar.
Regeringen vill ändra lagen
så att inga barn får vara inlåsta
mer än fyra timmar i följd.

Regeringen vill också
ge barnen rätt att vara
ute någon gång på dagen.
Så är det inte i dag.

Barnombudsmannen tycker
att lagen borde ändras mer.

– Det är synd att regeringen
vill tillåta att barn blir inlåsta
i över en timme.
Vi skulle önska att det var
helt förbjudet att låsa in barn,
säger Barnombudsmannen
Anna Karin Hildingson Boqvist
till Sveriges Radio.


7 februari 2018