Sverige

Få fattiga i Sverige

Sverige har väldigt få
fattiga människor
jämfört med de andra
länderna i Europa.
Sverige har lägst andel
fattiga av alla länderna.

I Sverige räknas bara
en procent som fattiga.
Genomsnittet för
EU-länderna är 7 procent fattiga.

Bulgarien och Grekland
är de länder i Europa
som har flest fattiga.
I Grekland är 30 procent fattiga.
Bulgarien har 21 procent fattiga.

8 SIDOR/TT


17 oktober 2018

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?