Svenska Kraftnäts chef tvingas sluta

Sverige

Ulla Sandborgh

Ulla Sandborgh får sluta. Foto: H Montgomery / TT

Svenska Kraftnäts chef tvingas sluta

Myndigheten Svenska Kraftnät
sköter de stora ledningarna
för el i Sverige.
Men myndigheten
har slarvat med säkerheten.

Folk från andra länder
har fått sköta
Svenska kraftnäts datorer.
Myndigheten har inte
kontrollerat personalen
som skött datorerna.

Så får det inte gå till.
Myndigheten har brutit
mot reglerna.

Nu tvingas Svenska Kraftnäts
chef Ulla Sandborgh att sluta.

8 SIDOR/TT


7 februari 2019