Flyktingar blir sjuka i Sverige

Sverige

Händer med apparater för att mäta blodtryck

En läkare mäter blodtrycket på en patient. Foto: TT

Flyktingar blir sjuka i Sverige

Människor som flyttar
till Sverige är oftast friska.
De är friskare än folk
som är födda här.
Men efter några år ändras det.

– Det här är mycket speciellt.
Flyktingar är mycket sjukare
när de bott i Sverige några år.

Det säger Johan Carlson
som är chef på
Folkhälsomyndigheten.

Det handlar om sjukdomar
som har att göra med
hur vi lever.
Det är till exempel diabetes,
fetma och högt blodtryck.

Många invandrare i Sverige
har svårt att få jobb.
De känner sig utanför och har
dåligt med pengar.
Sådant kan göra folk sjuka.

Det kan också vara svårt för
dem som är nya i Sverige
att veta vilken mat
som är nyttig att äta här.
Och svårt att veta hur de
ska göra för att få hjälp av läkare.

Sjukvården måste bli bättre
på att nå fram till flyktingar
och andra som är nya i Sverige.
Det säger Folkhälsomyndigheten.

8 Sidor och TT


13 juni 2019