Ingen fara i Göteborg

Sverige

Vi ser en bangård. Det finns många spår för tåg. Flera tåg står på spåren. Ovanför går ledningar med ström. Några personer i jobbkläder står vid ett av tågen.

Personer som jobbar med det skadade tåget. Foto: TT

Ingen fara i Göteborg

Tidigt på morgonen på tisdagen
var det en olycka med tåg i Göteborg.
Det fanns inga människor i tågen.
Det var godståg.

Två tåg körde in i ett tredje tåg.
Det tredje tåget blev skadat.

I tåget fanns det
ett farligt ämne, etylenoxid.
Det kunde bli en explosion.
Därför blev trafiken med tåg stoppad.

Ungefär klockan 18 på tisdagen
kunde trafiken börja gå igen.

På kvällen gick det
att flytta det skadade tåget.
Allt gick bra.

8 SIDOR/TT


2 september 2020