Elev stämmer Skolverket

Sverige

Elever i ett klassrum.

En elev fick inte använda hjälpmedel på ett prov. Foto: TT

Elev stämmer Skolverket

En elev stämmer myndigheten
Skolverket för diskriminering.
Eleven fick inte använda
sina hjälpmedel
under de nationella proven
i skolan.

Eleven har
en funktionsnedsättning
som kallas dyslexi.
Då är det bland annat
svårt att läsa text.

Det finns hjälpmedel
för personer med dyslexi.
Till exempel att få
frågorna på provet
upplästa.
Men på de nationella proven
får inte elever med dyslexi
använda det hjälpmedlet.

Tidigare har elever
stämt kommuner där skolor
förbjudit hjälpmedlen på proven.

Domstolarna som tidigare dömt
i fallen har sagt
att eleverna inte blivit
rättvist behandlade.
Men de har ändå inte
fällt kommunerna.

Därför stämmer nu
eleven Skolverket i stället.
Eleven har stöd av
bland annat Dyslexiförbundet.

8 SIDOR/TT


14 januari 2021