Över en miljon utan vaccin

Sverige

En man köar för att få vaccin. Alla runt honom har munskydd.

En man köar för att få vaccin. Fler behöver vaccin, säger experterna. Foto: TT

Över en miljon utan vaccin

Smittan av viruset corona
ökar igen i Sverige.

– Och smittan fortsätter att öka.
Men den är lägre i Sverige
än i andra länder i Europa.

Det säger Sara Byfors
från Folkhälsomyndigheten.

– Smittan ökar både bland
de som är vaccinerade
och de som inte är vaccinerade,
säger Sara Byfors.

Vad ska människor göra för
att minska risken att bli smittade?

– Vaccinera dig.
Det är viktigast
för att stoppa viruset,
säger Sara Byfors.

I Sverige kan alla
över tolv år få vaccin
mot viruset corona.
Det är gratis.
Alla ska få tre sprutor
med vaccin.
Då är skyddet bäst.

Hittills har över sju miljoner
svenskar fått minst
två sprutor vaccin.

Men en och en halv miljon människor
i Sverige har inte vaccinerat sig.
De har inte tagit någon spruta.

– Fler måste vaccinera sig
för att smittan ska minska snabbare.

Det säger Emma Spak
från organisationen Sveriges
kommuner och regioner.

På många ställen i landet
öppnar nu stora center igen
där människor kan ta vaccin.

– Vi ser att fler vaccinerar sig nu,
säger Emma Spak.

Den som inte är vaccinerad
har större risk att bli sjuk
och behöva vård på sjukhus.

Och fler personer behöver
nu vård på sjukhus efter att ha
blivit smittade av corona.
Det gör experterna oroliga.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR


9 december 2021