Text om Socialdemokraterna

Socialdemokraternas märke
är en blomma, en röd ros.

Stefan Löfven är ledare
för Socialdemokraterna.
Han är Sveriges statsminister.

Socialdemokraterna fick
31 procent av rösterna
i valet 2014.
Socialdemokraterna är
Sveriges största parti.

Socialdemokraterna är med
i regeringen tillsammans med
Miljöpartiet.
Socialdemokraterna brukar också
samarbeta med Vänsterpartiet.

Socialdemokraterna bildades år 1889.
Det var ett parti som ville ha
en demokratisk socialism.
Staten skulle bestämma mer.
Senare har partiet ändrat sig
och låtit privata företag få mer makt.

Jobben är Socialdemokraternas
viktigaste fråga.
Partiet vill satsa mycket pengar
på att fler ska få jobb.
Partiet lovar att unga
inte ska behöva vara
arbetslösa mer än 90 dagar.

Socialdemokraterna vill ge
mer pengar till skolorna.
De vill bland annat
göra klasserna mindre.

Socialdemokraterna gillar EU.
Den viktigaste frågan för partiet
är att EU hjälper till att ordna fler jobb.
Det kan EU göra till exempel
genom forskning och ny teknik.
Socialdemokraterna vill ha bättre
regler för dem som arbetar
i EU-länderna.
Lönerna ska bli mer rättvisa.

Mer om Socialdemokraterna

Läs om de andra partierna