Ovanligt många havsörnar

Vardags

En havsörn

En havsörn och en svan i Stockholms skärgård. Foto: Lars Pehrson/TT

Ovanligt många havsörnar

I många år var havsörnen
en ovanlig rovfågel
i Sverige.
På 1970-talet var de
på väg att försvinna helt.

Örnarna dog av giftiga
bekämpningsmedel som
användes i naturen,
bland annat DDT.
När det var som värst
fanns det bara omkring
20 par som kunde få ungar.

Senare blev gifterna
förbjudna.
Och i år verkar havsörnarna
slå rekord. De är fler
än på många år,
omkring 2500 stycken.
Bara i fjällen i Lappland
har 45 par havsörnar
fått ungar i år.

8 SIDOR/TT


22 augusti 2016