Buller skadar människor

Vardags

Många bilar i kö på en bred väg.

Buller från bilar är ett stort problem. Foto: AP/TT

Buller skadar människor

Många städer
i världen är bullriga.
Det mesta bullret kommer från bilar.
Städerna blir större
och det blir fler bilar.

Men det kommer också höga ljud
från flygplan, fabriker och annat.

Bullret är farligt.
Människor blir sjuka av alla ljud.
Det säger experter
på Förenta Nationerna, FN.

Människor blir sjuka för att de
sover dåligt när det bullrar.
Många blir stressade av bullret.
Människor kan bland annat
få problem med hjärtat.

I Europa är det
var femte person
som bor i städer
som är för bullriga.
Flera tusen blir sjuka
och dör av bullret.

Men problemen
är stora i hela världen.
Bland de städer
som har värst buller i världen
finns Bangkok i Thailand,
New York i USA
och Alger i Algeriet.

Nu prövar Frankrike
ett nytt sätt
att minska bullret.
Det är en kamera som mäter ljud.
När det kommer en bil
som bullrar för mycket
tar kameran en bild.
Då går det att hitta
bilen som bullrar.

Frankrike vet ännu inte säkert
om det går att mäta buller
på det här sättet.
De ska testa det.

8 SIDOR/TT


23 februari 2022