Världen

Det finns för lite vatten i världen

Människan behöver vatten
för att leva.
Därför är det viktigt att
det finns rent vatten för
alla människor.
Om tjugo år kommer det
att bli ont om dricksvatten
i världen.

Det skriver Förenta Nationerna, FN,
i en rapport.
Länderna i Asien kommer att
få det värst.
I Asien bor över hälften av
världens människor
men där finns bara en tredjedel
av allt dricksvatten.
Därför kommer det bli svårt
att få vattnet att räcka i Asien.

Fattiga länder har den största
bristen på rent vatten.
Varje år dör två miljoner människor
i världen av sjukdomar som de
har fått av smutsigt vatten.


5 mars 2003

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera