Världen

Nya regler för bönderna i EU

Europeiska Unionen, EU, betalar
massor av pengar till bönder
i medlems-länderna.
Bönderna får pengar i bidrag
för sakerna de odlar eller djuren
de har på sina gårdar.
Varje år delar EU ut nästan
400 miljarder kronor till bönderna.

Men EU har stora problem med
bidragen till jordbruket.
En del bönder odlar och tillverkar
de saker som de får mest
bidrag för.
De är inte så noga med om någon
vill köpa det.

Nu har ministrarna i EU-länderna
kommit överens om nya regler.
De nya reglerna säger att alla
bönder ska få en bestämd
summa pengar varje år.
Det kvittar vad de odlar
eller hur mycket de odlar.

EU sparar inga pengar
på de nya reglerna.
Men EU hoppas att bönderna
kommer att börja odla
och tillverka saker som folk vill ha.
I dag får massor av mat
kastas eller säljas billigt
för att för många
bönder tillverkar samma saker.

Varje land i EU kan till en del
bestämma över böndernas bidrag
även i fortsättningen.


27 juni 2003

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?