Världen

EU-länderna är överens om nya lagar

I våras fick Europeiska Unionen tio
nya länder som medlemmar.
I helgen träffades alla
EU-ländernas ledare för sitt första
viktiga möte tillsammans.
Många var oroliga inför mötet.
De trodde att det skulle bli svårt
för ledare från 25 länder
att bli överens.

Det blev också mycket bråk
på mötet.
Men det gick ändå ganska bra.
EU-ländernas ledare blev överens
om EUs nya lagar.
Men de lyckades inte komma
överens om vem som ska bli ny
ordförande i EU-kommissionen.

Det här är några förslag till nya
lagar i EU:
EU ska få en egen president
och utrikesminister.
I tio år till ska alla länder få vara
med i EUs ledning. Sedan ska
länderna turas om.
EUs riksdag ska få mer makt.
Ett enda land ska inte kunna
stoppa ett beslut i EU.
Människor i EU-länderna
ska kunna tvinga EU att diskutera
en viss sak.

De nya lagarna ska börja gälla
om två år. Men det är inte säkert
att de blir verklighet.
I minst åtta länder ska folk rösta
om de nya lagarna.


21 juni 2004

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera