Världen

Generalen dömdes för tortyr

En amerikansk militärdomstol
har bestämt att straffa en general.
Generalen heter Janis Karpinski
och hon var ansvarig för
fängelset Abu Ghraib i Irak.
Fångarna där plågades och
förnedrades av fångvaktarna.

Det var generalens fel att
det hände säger domstolen.
Hon visste inte om vad som hände
på fängelset men hon borde ha
vetat det. Det var hennes ansvar
att fångar blev torterade.

Hennes straff blir att hon inte
får vara general längre.
Janis Karpinski blir i stället överste.


9 maj 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?