Världen

Blair blir ordförande i EU

Nu är det Storbritanniens tur att
leda den Europeiska Unionen, EU.
De närmaste sex månaderna är
det Storbritanniens ledare
Tony Blair som är ordförande
för EU.

EUs länder turas om att vara
ordförande.
Det senaste halvåret är det
Portugal som varit
ordförande-land.

Det land som är ordförande i EU
kan bestämma vilka frågor EU
ska diskutera.
De frågor ordförande-landet tycker
är viktiga blir också viktiga för EU.

Tony Blair har pratat om flera olika
frågor som han tycker är viktiga.
Han tycker att EUs bönder får för
mycket pengar. Han vill att EU ska
arbeta för en bättre miljö och för att
fattiga länder i Afrika ska få det
bättre.
En del tycker att han har för stora
mål.

– Det är bättre att jobba för att
förändra något än att inte göra
något alls, svarar Tony Blair.


4 juli 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?