Världen

En miljon kineserflydde från orkanen

En kraftig orkan har förstört
många hus i landet Kina.
En miljon människor har flytt
från sina hem i östra Kina.
I storstaden Shanghai har
etthundra tusen människor
tvingats lämna sina hem.
Alla skolor var stängda på
måndagen för att skydda barnen.

Hittills har 14 människor dött
av den kraftiga stormen.
De kraftiga stormarna i Asien
kallas för tyfoner.
Årets kraftiga tyfon har fått
namnet Khanun.

8 SIDOR/TT


13 september 2005

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?