Färre krig och mindre våld i världen

Världen

Färre krig och mindre våld i världen

Världen har blivit bättre
och fredligare. Det är färre krig,
folkmord och andra brott
mot mänskligheten än förr.
Det skriver fredsforsknings-
gruppen Human Security Center
i en rapport.

Nästan alla slags krig
och all slags politiskt våld har minskat
de senaste åren.
Antalet krig och strider har minskat
med nästan hälften sedan 1980-talet.

Bara en typ av politiskt våld
har ökat, skriver gruppen.
Det är terrorismen.


18 oktober 2005