Världen

Ahtisaari leder möte om Kosovos framtid

Kosovo är en del av Serbien.
Men de flesta människorna i Kosovo
vill att området ska bli ett eget land.

För några år sedan var det krig i Kosovo.
Serbiska soldater anföll för
att hindra kosovoalbanerna att bilda ett eget land.
Nato, EU och FN ingrep och stoppade kriget.

Kosovo tillhör fortfarande Serbien.
Men efter krigets slut 1999 har FN
styrt Kosovo. Det finns idag
23 tusen fredssoldater från FN i Kosovo.

Vad ska hända med Kosovo i framtiden?
Ska området bli ett eget land
eller ska det fortsätta att vara en del av Serbien?
I måndags började ett möte i Österrike.
Där träffas ledare för Serbien och Kosovo.
Experter från FN är också med på mötet.
Samtalen leds av finländaren Martti Ahtisaari.

Meningen med mötet är förstås
att komma överens om vem som ska styra Kosovo.
Men experterna tror att serber
och kosovoalbaner får mycket svårt
att hitta en lösning på problemen.


21 februari 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?