Världen

I många afrikanska byar lever fåglar nära människorna. Fågelinflensan kan bli ett mycket stort problem. Foto: Pressens Bild

I många afrikanska byar lever fåglar nära människorna. Fågelinflensan kan bli ett mycket stort problem. Foto: Pressens Bild

Fågelinfluensan upptäckt i Afrika

Fågelinfluensan har kommit till Afrika.
Flera smittade fåglar har hittats
i landet Nigeria.
Det är första gången viruset
som ger sjukdomen har upptäckts i Afrika.
Tidigare är det länder i Asien
och östra Europa som drabbats.

För människorna i det fattiga Afrika
kan sjukdomen bli ett mycket svårt problem.
Många fattiga familjer har höns.
För att hindra att smittan sprids
måste massor av fåglar slaktas.
Det finns också risk för att människor
smittats av de sjuka fåglarna.

För människor i resten av världen
är det också allvarligt att fågelinfluensan
fortsätter att spridas.
Experterna säger att det är troligt
att viruset som sprider sjukdomen
kommer att förändras.
Då kan människor som blir sjuka
smitta andra männniskor.

Om människor smittar varandra
sprids sjukdomen mycket snabbt.
Sjukdomen kan då komma att
spridas över hela världen.
Det blir en pandemi.
Då och då blir det pandemier.
Den senaste var en svår influensa för
snart fyrtio år sedan.


9 februari 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?