Världen

Hjälpen till Pakistan räddade många människor

I höstas var en stor jordbävning
i landet Pakistan.
Fler än 70 tusen människor dödades.
Tre miljoner människor fick sina hem
förstörda i jordbävningen.

Jordbävningen hände strax innan vintern kom.
Många människor fick det svårt utan hus i kylan.
Förenta Nationerna räknade med att många
fler människor skulle dö av köld och sjukdomar.

Men så blev det inte.
Det beror på att hjälpen till människorna
kom snabbt och fungerade bra, säger FNs experter.
I många länder samlades pengar
in till de som drabbats av jordbävningen.

En fördel var också att vintern
blev ovanligt torr.


9 mars 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?