20 år sedan Tjernobyl-olyckan

Världen

I Staden Slavutytj i Ukraina samlades människor i natt för att minnas dem som dog efter Tjernobyl-olyckan.

I Staden Slavutytj i Ukraina samlades människor i natt för att minnas dem som dog efter Tjernobyl-olyckan.

20 år sedan Tjernobyl-olyckan

Tjernobyl var ett kärnkraftverk
som exploderade.
Ett stort radioaktivt moln spred sig
över området och fortsatte till
andra länder.
Radioaktiva ämnen spred sig
ända till Sverige.
Olyckan hände på natten den 26
april 1986. I dag är det tjugo år
sedan olyckan.

Tjernobyl ligger i Ukraina.
Trehundra tusen människor
tvingades att lämna området kring Tjernobyl.
Marken var förgiftad.
Det är fortfarande risk att
radioaktivitet sprids från Tjernobyl.

I staden Slavutytj i Ukraina samlades
människor i natt för att
minnas dem som dog
av skador efter olyckan.
De tände ljus och hade med
sig blommor.
Staden är full av människor
som tvingades lämna sina
hem närmare kärnkraftverket.
Staden Pripyat lämnades öde
eftersom den bara låg 1500 meter
från Tjernobyl.
Nu bor de flesta från staden
i stället i Slavutytj.


26 april 2006