Världen

Riksdagen i Irak försöker komma överens

I lördags samlades Iraks
riksdag. Riksdagen försöker
att komma överens om vilka
politiker som ska styra landet
och få bilda regering.
Men riksdagen har haft svårt
att komma överens.
Riksdagen har bara haft ett
möte sedan valet i december.

Det är viktigt för freden att Iraks
riksdag kan komma överens och
snart bilda en regering som kan styra
landet.
I flera månader har det varit
mycket våld mellan sunni-araber
och shia-araber i landet.
Många tror att Irak är nära
ett inbördeskrig.

Det kommer troligen att
bli en regering med flera
partier, en samlingsregering.

På mötet i helgen märktes att politikerna
ville samarbeta.
De flesta politiker i riksdagen
är shia-araber.
Men de godkände att sunni-araben
Mahmud al-Mashadani blir talman.
Jalal Talabani valdes till president.
Talabani är varken sunni-arab eller shia-arab.
Han är kurd. Kurderna blev förföljda
och dåligt behandlade på den tiden
Saddam Hussein hade makten i landet.
Talabani är den förste presidenten i ett
arabland som inte är arab.

8 SIDOR/TT


24 april 2006

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?