Svenska turister ska vara försiktiga i Turkiet

Världen

Svenska turister ska vara försiktiga i Turkiet

Den senaste veckan har det varit stora bråk i Turkiet.
Fler än trettio människor har dödats.
Bråken är i den kurdiska delen av Turkiet.
Bråken började när tusentals kurder demonstrerade för sina rättigheter.

En kurdisk terroristgrupp hotar nu att
spränga bomber på turkiska turistorter.

– Svenska turister i Turkiet ska vara försiktiga.
Det är till exempel bra att hålla sig borta
från demonstrationer,
säger Sveriges ambassadör i Turkiet Christer Asp.

Men än så länge behöver ingen ställa
in sin resa till Turkiet säger utrikesdepartementet.

Kurderna protesterar mot arbetslöshet,
fattigdom och att de får bestämma
för lite i sina områden.
Bråken har börjat när poliser och soldater
har försökt att stoppa protesterna.
Turkisk militär har också varit i strider
med kurdiska rebeller med vapen.

Kurderna har länge behandlats orättvist
av landets regering.
De har inte haft samma rättigheter
som andra människor i Turkiet.

Turkiets regering lovade på tisdagen
att kurderna ska få det bättre.
Regeringen säger att det var den
kurdiska gruppen PKK som startade bråken
genom att skjuta på militärer och poliser.

För den turkiska regeringen är bråken ett stort problem.
Turkiet vill bli medlem i Europeiska Unionen, EU.
För Turkiet är det viktigt att det är lugnt i landet.
EU kräver att Turkiet ska behandla
alla människor i landet rättvist.
Annars kommer Turkiet inte att få bli medlem.

– Turkiets regering måste undvika
att använda våld, säger Olli Rehn
som sköter EUs kontakter med Turkiet.
8 SIDOR/TT


5 april 2006